Rozprawa doktorska „Wpływ chorób sercowo naczyniowych na powstawanie i przebieg kliniczny zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem”.

Kierownictwo nad 29 badaniami klinicznymi na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu, głównie z zakresu zastosowania optycznej koherentnej tomografii, nowatorskich metod leczenia pacjentów z jaskrą i zespołem suchego oka, a także wczesnej, nowoczesnej oceny okulistycznej pacjentów z nadciśnieniem i cukrzycą.

Artykuły naukowe:

 1. M. Mrugacz, M. Gajecka, E. Mrukwa-Kominek, KJ.Witkowska: Myopia: Risk Factors, Disease Mechanisms, Diagnostic Modalities, and Therapeutic Options. J Ophthalmol. 2018 Jun 26;2018:7942379.
 2. K. Fondi, PA. Wozniak PA, D. Schmidl, AM. Bata, KJ. Witkowska, A. Popa-Cherecheanu, L. Schmetterer, G. Garhöfer: Effect of Hyaluronic Acid/Trehalose in Two Different Formulations on Signs and Symptoms in Patients with Moderate to Severe Dry Eye Disease. J Ophthalmol. 2018 Aug 1;2018:4691417.
 3. G. Calzetti, K. Fondi, AM. Bata, N. Luft, PA. Wozniak, KJ. Witkowska, M. Bolz, A. Popa-Cherecheanu, RM. Werkmeister, D. Schmidl, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Assessment of choroidal blood flow using laser speckle flowgraphy. Br J Ophthalmol. 2018 Dec;102(12):1679-1683.
 4. KJ. Witkowska, AM. Bata, G. Calzetti, N. Luft, K. Fondi, PA. Wozniak, D. Schmidl, M. Bolz, A. Popa-Cherecheanu, RM. Werkmeister, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Optic nerve head and retinal blood flow regulation during isometric exercise as assessed with laser speckle flowgraphy. PLoS One. 2017 Sep 12;12(9):e0184772.
 5. K. Fondi, PA. Wozniak, K. Howorka, AM. Bata, GC. Aschinger, A. Popa-Cherecheanu, KJ. Witkowska, A. Hommer, D. Schmidl, RM. Werkmeister, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Retinal oxygen extraction in individuals with type 1 diabetes with no or mild diabetic retinopathy. Diabetologia 2017 Aug;60(8):1534-1540.
 6. D. Schmidl, R. Werkmeister, S. Kaya, A. Unterhuber, KJ. Witkowska, R. Baumgartner, S. Höller, M. O’Rourke, W. Peterson, A. Wolter, M. Prinz, L. Schmetterer, G. Garhöfer: A Controlled, Randomized Double-Blind Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Chitosan-N-Acetylcysteine for the Treatment of Dry Eye Syndrome. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics 2017 Jun;33(5):375-382.
 7. PA. Wozniak, D. Schmidl, AM. Bata, K. Fondi, KJ. Witkowska, V. Aranha Dos Santos, C. Baar, KI. Room, J. Nepp, I. Baumgartner, A. Popa-Cherecheanu, G. Garhöfer, RM. Werkmeister, L. Schmetterer: Effect of different lubricant eye gels on tear film thickness as measured with ultrahigh-resolution optical coherence tomography. Acta Ophthalmol. 2017 Jun;95(4):e307-e313.
 8. N. Luft, PA. Wozniak, GC. Aschinger, K. Fondi, AM. Bata, RM. Werkmeister, D. Schmidl, KJ. Witkowska, M. Bolz, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Ocular Blood Flow Measurements in Healthy White Subjects Using Laser Speckle Flowgraphy. PLoS One. 2016 Dec 13;11(12):e0168190.
 9. D. Schmidl, L. Schmetterer, KJ. Witkowska, A. Rauch, RM. Werkmeister, G. Garhöfer, A. Popa-Cherecheanu: Factors Associated With Choroidal Blood Flow Regulation in Healthy Young Subjects. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016 Oct 1;57(13):5705-5713.
 10. W. Brezna, K. Lux, N. Dragostinoff, C. Krutzler, N. Plank, R. Tobisch, A. Boltz, G. Garhöfer, R. Told, K. Witkowska, L. Schmetterer: Psychophysical Vision Simulation of Diffractive Bifocal and Trifocal Intraocular Lenses. Transl Vis Sci Technol. 2016 Oct 17;5(5):13.
 11. N. Luft, PA. Wozniak, GC. Aschinger, K. Fondi, AM. Bata, RM. Werkmeister, D. Schmidl, KJ. Witkowska, M. Bolz, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Measurements of Retinal Perfusion Using Laser Speckle Flowgraphy and Doppler Optical Coherence Tomography. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016 Oct 1;57(13):5417-5425.
 12. AM. Bata, KJ. Witkowska, PA. Wozniak, K. Fondi, G. Schmidinger, N. Pircher, S. Szegedi, V. Aranha Dos Santos, A. Pantalon, RM. Werkmeister, G. Garhofer, L. Schmetterer, D. Schmidl: Effect of a Matrix Therapy Agent on Corneal Epithelial Healing After Standard Collagen Cross-linking in Patients With Keratoconus: A Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmol. 2016 Oct 1;134(10):1169-1176.
 13. KJ. Witkowska: Soft contact lenses fitting for school-aged children. OphthaTherapy 2016; 2:140-144.
 14. M. Sharifizad, KJ. Witkowska, GC. Aschinger, S. Sapeta, A. Rauch, D. Schmidl, RM. Werkmeister, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Factors Determining Flicker-Induced Retinal Vasodilation in Healthy Subjects. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016 Jun 1;57(7):3306-3312.
 15. KJ. Witkowska: Contact lenses fitting for patients with systemic diseases. OphthaTherapy 2016; 1:68-72.
 16. D. Schmidl, L. Schmetterer, KJ. Witkowska, A. Unterhuber, VA. dos Santos, S. Kaya, J. Nepp, C. Baar, P. Rosner, RM. Werkmeister, G. Garhofer: Tear film thickness after treatment with artificial tears in patients with moderate dry eye disease. Cornea 2015 Apr;34(4):421-426.
 17. D. Schmidl, KJ. Witkowska, S. Kaya, C. Baar, H. Faatz, J. Nepp, A. Unterhuber, RM. Werkmeister, G. Garhofer, L. Schmetterer: The association between subjective and objective parameters for the assessment of dry-eye syndrome. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2015 Feb 3;56(3):1467-1472.
 18. S. Kaya, D. Schmidl, L. Schmetterer, KJ. Witkowska, A. Unterhuber, V. Aranha Dos Santos, C. Baar, G. Garhöfer, RM. Werkmeister: Effect of hyaluronic acid on tear film thickness as assessed with ultra-high resolution optical coherence tomography. Acta Ophthalmol. 2015 Aug;93(5):439-443.
 19. R. Told, D. Schmidl, S. Palkovits, A. Boltz, G. Gouya, M. Wolzt, KJ. Witkowska, A. Popa-Cherecheanu, RM. Werkmeister, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Antioxidative capacity of a dietary supplement on retinal hemodynamic function in a human lipopolysaccharide (LPS) model. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014 Dec 18;56(1):403-411.
 20. S. Palkovits, R. Told, D. Schmidl, A. Boltz, KJ. (Witkowska) Napora, M. Lasta, S. Kaya, RM. Werkmeister, A. Popa-Cherecheanu, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Regulation of retinal oxygen metabolism in humans during graded hypoxia. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2014 Nov 15;307(10):H1412-1418.
 21. S. Palkovits, M. Lasta, R. Told, D. Schmidl, A. Boltz, KJ. (Witkowska) Napora, RM. Werkmeister, A. Popa-Cherecheanu, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Retinal oxygen metabolism during normoxia and hyperoxia in healthy subjects. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014 Jul 11;55(8):4707-4713.
 22. R. Told, S. Palkovits, A. Boltz, D. Schmidl, KJ. (Witkowska) Napora, RM. Werkmeister, H. Haslacher, S. Frantal, A. Popa-Cherecheanu, L. Schmetterer, G. Garhöfer: Flicker-induced retinal vasodilatation is not dependent on complement factor H polymorphism in healthy young subjects. Acta Ophthalmol. 2014 2014 Nov;92(7):e540-555.
 23. R. Told, S. Palkovits, D. Schmidl, A. Boltz, G. Gouya, M. Wolzt, KJ. (Witkowska) Napora, RM. Werkmeister, A. Popa-Cherecheanu, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Retinal hemodynamic effects of antioxidant supplementation in an endotoxin-induced model of oxidative stress in humans. Invest Ophthalmol Vis Sci 2014, Apr 7;55(4):2220-2227.
 24. A. Boltz, R. Told, KJ. (Witkowska) Napora, S. Palkovits, RM. Werkmeister, D. Schmidl, A. Popa-Cherecheanu, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Optic nerve head blood flow autoregulation during changes in arterial blood pressure in healthy young subjects. PLoS One 2013, 6;8(12):e82351.
 25. D. Schmidl, A. Boltz, S. Kaya, S. Palkovits, R. Told, KJ. (Witkowska) Napora, AP. Cherecheanu, RM. Werkmeister, G. Garhofer, L. Schmetterer: Role of nitric oxide in optic nerve head blood flow regulation during an experimental increase in intraocular pressure in healthy humans. Exp Eye Res 2013, 116: 247-253.
 26. A. Boltz, D. Schmidl, RM. Werkmeister, M. Lasta, S. Kaya, S. Palkovits, R. Told, KJ. (Witkowska) Napora, A. Popa-Cherecheanu, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Regulation of optic nerve head blood flow during combined changes in intraocular pressure and arterial blood pressure. J Cereb Blood Flow Metab 2013, 33(12): 1850-1856.
 27. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, Z. Mariak: Idiopathic intracranial hypertension and its influence of the eye. Okulistyka 2011, 4: 108-112.
 28. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, Z. Mariak: Ocular symptoms in the course of olfactory groove meningioma. Okulistyka 2011, 4: 105-107.
 29. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, Z. Mariak: Solar Retinopathy as an Example of Photochemical Retinal Injury. Okulistyka 2010, 4: 73-75.
 30. J. Konopińska, KJ. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: The influence of Phacoemulsyfication on Anterior Chamber Depth and Angle Width in Eyes with Glaucoma. Okulistyka 2010, 3(II): 72-76.
 31. A. Sieśkiewicz, T. Łysoń, I. Obuchowska, K. (Witkowska) Napora, M. Rogowski, G. Turek, Ze Mariak: Endoscopic surgery of the orbit. Klin Oczna 2010, 10-12: 350-355.
 32. I. Obuchowska, A. Sidorowicz, KJ. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: Clinical characteristics of penetrating ocular injuries with intraocular foreign body. Part II. Diagnostics and treatment. Klin Oczna 2010, 1-3: 77-81.
 33. I. Obuchowska, KJ. (Witkowska) Napora, A. Sidorowicz, Z. Mariak: Clinical characteristics of penetrating ocular injuries with intraocular foreign body. Part I. Pathogenesis and clinical features. Klin Oczna 2010, 1-3: 70-76.
 34. I. Obuchowska, KJ. (Witkowska) Napora, A. Sidorowicz, Z. Mariak: Late complications after penetrating ocular injuries caused by intraocular and intraorbital foreign bodies. Klin Oczna 2009, 10-12: 313-318.
 35. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, A. Sidorowicz, Z. Mariak: Intraocular and intraorbital foreign bodies characteristics in patients with penetrating ocular injury. Klin Oczna 2009, 10-12: 307-312.
 36. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, J. Konopińska, Z. Mariak: Risk factors for exudative age-related macular degeneration development. Magazyn Lekarza Okulisty, 2009, 3(5): 247-252.
 37. J. Konopińska, I. Obuchowska, E. Godlewska, KJ. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: Central retinal vein occlusion at 26-years-old female patient– case report. Magazyn Lekarza Okulisty, 2009, 3(4): 231-236.
 38. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, T. Łysoń, A. Sieśkiewicz, M. Bień, Zo Mariak, Ze Mariak: Modern neurosurgical techniques for removal of intraorbital foreign bodies – report of two cases. Klin Oczna 2009, 7-9: 240-245.
 39. A. Bryl-Przybylska, Z. Mariak, K. Komaszyło, I. Obuchowska, K. (Witkowska) Napora: Results of phacoemulsyfication in patients with primary open-angle glaucoma. Magazyn Lekarza Okulisty, 2008, 4: 249-253.
 40. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, A. Bryl-Przybylska, Z. Mariak: Devic’s syndrome. Okulistyka 2008, 3: 61-64.
 41. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, R. Żywalewski, A. Sidorowicz, A. Bryl-Przybylska, Z. Mariak: Endophthalmitis as a complication of ocular injuries caused by intraocular foreign bodies. Okulistyka 2008, 2: 39-43.
 42. I. Obuchowska, KJ. (Witkowska) Napora, J. Konopińska, Z. Mariak: Intermediate uveitis in the multiple sclerosis course – case report. Okulistyka 2008, 2: 52-56.
 43. I. Obuchowska, KJ. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: Pars planitis – clinical picture and treatment. Okulistyka 2008, 2: 47-51.
 44. A. Bryl-Przybylska, I. Obuchowska, Z. Mariak, KJ. (Witkowska) Napora: Results of phacoemulsyfication in patients with and without diabetes mellitus type II. Magazyn Lekarza Okulisty 2008, 2: 107-111.
 45. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, A. Bryl-Przybylska, Z. Mariak: Diagnostic problem with glaucoma in age-related macular degeneration. Okulistyka 2008, 1: 75-77.
 46. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, Z. Mariak: The influence of the pseudoexfoliation syndrome on cataract development. Klin Oczna 2008, 1-3: 98-101.
 47. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, Z. Mariak: Giant cell arteritis – case report. Klin Oczna 2008, 1-3: 78-81.
 48. I. Obuchowska, Z. Mariak, A. Bryl-Przybylska, KJ. (Witkowska) Napora: Cataract in adults younger than 60 years. Polish Journal of Environmental Studies 2008, 1A(17): 17-21.
 49. I. Obuchowska, KJ. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: Meningioma of the olfactory groove – case report. Polish Journal of Environmental Studies 2008,1A(17):178-182.

Doniesienia zjazdowe:

 1. D. Schmidl, K. Witkowska, N. Luft, M. Bolz, K. Fondi, A. Bata, P. Wozniak, R. Werkmeister, G. Garhofer, L. Schmetterer: Assessment of retinal blood flow using Laser Speckle Flowgraphy. EVER, Nice, France, 27-30.09.2017.
 2. AM. Bata, D. Schmidl, KJ. Witkowska, K. Fondi, PA. Wozniak, S. Szegedi, RM. Werkmeister, G. Garhofer, L. Schmetterer: Measurement of total retinal blood flow and oxygen extraction in patients with glaucoma. 23rd Scientific Symposium of the Austrian Pharmacological Society, Innsbruck, Austria, 28-29.09.2017.
 3. W. Brezna, K. Lux, N. Dragostinoff, N. Plank, C. Krutzler, R. Tobisch, A. Boltz, G. Garhöfer, R. Told, K. Witkowska, L. Schmetterer: Vision Simulator Device for the Prediction of Pseudophakic Vision Quality. 2nd Int. Conference and Expo on Optometry and Vision Science, Paris, France, 11.-12.09. 2017.
 4. D. Schmidl, K. Witkowska, P. Wozniak, A. Bata, K. Fondi, C. Baar, G. Garhofer, L. Schmetterer: Effect of two different treatment regimens with artificial tear substitutes on ocular surface parameters in patients with dry eye disease. ARVO 2017, Baltimore, USA, 7-11.05.2017
 5. N. Luft, PA. Wozniak, GC. Aschinger, K. Fondi, AM. Bata, RM. Werkmeister, D. Schmidl, K. Witkowska, M. Bolz, G. Garhofer, L. Schmetterer: Nicht-Invasive Messung der okulären Perfusion mittels Laser Speckle Flowgraphy. DOG 2016, Berlin, Germany, 29.09-2.10.2016.
 6. M. Sharifizad, L. Schmetterer, K. Witkowska, G. Garhofer, G. Aschinger, S. Sapeta, D. Schmidl: Factors determining flicker-induced retinal vasodilatation in healthy subjects. XXXIV Congress of ESCRS, Copenhagen, Denmark, 10-14.09.2016.
 7. KJ. Witkowska, AM. Bata, G. Schmidinger, RM. Werkmeister, G. Garhofer, L. Schmetterer, D. Schmidl: A new matrix therapy agent (CACICOL20®) facilitates corneal wound healing after epi-off corneal crosslinking in patients with progressive keratoconus. 7th EuCornea Congress, Copenhagen, Denmark, 9-10.09.2016.
 8. D. Schmidl, K. Witkowska, P. Wozniak, A. Bata, K. Fondi, C. Baar, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Difference in the frequency of use of lachrymal substitutes in patients with moderate to severe dry eye disease. 8th International Conference on the Tear Film & Ocular Surface: Basic Science and Clinical Relevance, Montpelier, France, 7-10.09.2016.
 9. A. Bata, KJ. Witkowska, PA. Wozniak, K. Fondi, G. Schmidinger, N. Pircher, S. Szegedi, RM. Werkmeister, G. Garhofer, L. Schmetterer, D. Schmidl: Effect of matrix regeneration therapy on corneal epithelial healing following epi-off cross-linking in patients with keratoconus. 8th International Conference on the Tear Film & Ocular Surface: Basic Science and Clinical Relevance, Montpelier, France, 7-10.09.2016.
 10. D. Schmidl, K. Witkowska, R. Werkmeister, P. Wozniak, A. Bata, K. Fondi, C. Baar, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Comparison of three gel based topical lubricants on tear film thickness in moderate and severe dry eye. 8th International Conference on the Tear Film & Ocular Surface: Basic Science and Clinical Relevance, Montpelier, France, 7-10.09.2016.
 11. G. Garhofer, L. Schmetterer, K. Witkowska, P. Wozniak, A. Bata, K. Fondi, G. Schmidinger, N. Pircher, D. Schmidl, RM. Werkmeister: Effect of CACICOL® on corneal epithelial healing after crosslinking in patients with keratoconus. ARVO 2016, Seattle, USA, 1-5.05.2016.
 12. D. Schmidl, K. Witkowska, RM. Werkmeister, P. Wozniak, A. Bata, K. Fondi, C. Baar, G. Garhofer, L. Schmetterer: Effect of gel-based artificial tears on tear film thickness in patients with dry eye disease. ARVO 2016, Seattle, USA, 1-5.05.2016.
 13. K. Witkowska, R. Werkmeister, D. Schmidl, G. Aschinger, V. Doblhoff-Dier, G. Garhofer, L. Schmetterer: A new method for the measurement of total retinal oxygen extraction in humans. 15th Euretina Congress, Nice, France, 17-20.09.2015.
 14. K. Fondi, D. Schmidl, L. Schmetterer, KJ. Witkowska, C. Baar, RM. Werkmeister, G. Garhöfer: Effect of artificial tears on tear film thickness in patients with moderate dry eye syndrome. 21th Scientific Symposium of the Austrian Pharmacological Society, Graz, Austria, 16-18.09.2015.
 15. KJ. Witkowska, D. Schmidl, RM. Werkmeister, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Patients with dry eye syndrome– diagnosis of the disease. Advances in diagnosis and treatement of corneal diseases. Wisla, Poland, 7-9.03.2015.
 16. D. Schmidl, S. Kaya, L. Schmetterer, K. Witkowska, A. Unterhuber, V. Aranha Dos Santos, C. Baar, G. Garhöfer, R. Werkmeister: The effect of eye drops containing hyaluronic acid on tear film thickness in healthy subjects. 16. Jahreskongress für Klinische Pharmakologie, 2014, Köln, Germany, 9-10.10.2014.
 17. M. Wirth, D Schmidl, S Kaya, K (Witkowska) Napora, R Werkmeister, G Garhofer, L Schmetterer: Effects of a tear supplement containing hyaluronic acid (HA) on tear film thickness in healthy subjects. EVER 2014 Congress, Nice, France, 1-4.10.2014.
 18. R. Told, S. Palkovits, D. Schmidl, A. Boltz, G. Gouya, KJ. (Witkowska) Napora, RM. Werkmeister, A. Popa-Cherecheanu, G. Garhofer, L. Schmetterer: Retinal hemodynamic effects of antioxidant supplementation in an endotoxin-induced model of oxidative stress in humans. ARVO 2014, Orlando, Florida, USA, 4-8.05.2014.
 19. S. Kaya, S. Palkovits, R. Told, A. Boltz, D. Schmidl, KJ. (Witkowska) Napora, G. Garhofer, L. Schmetterer: Retinal oxygen saturation and retinal blood flow during mild hypoxia. ARVO 2014, Orlando, Florida, USA, 4-8.05.2014.
 20. D. Schmidl, KJ. (Witkowska) Napora, RM. Werkmeister, P. Rosner, G. Garhofer, L. Schmetterer: Effect of Lachrymal Substitutes on Tear Film Thickness in Patients with Moderate Dry Eye Syndrome. ARVO 2014, Orlando, Florida, USA, 4-8.05.2014.
 21. KJ. (Witkowska) Napora, D. Schmidl, RM. Werkmeister, A. Boltz, R. Told, G. Garhofer, L. Schmetterer: The association between symptoms, break-up time, osmolarity and tear film thickness in patients with dry eye syndrome. ARVO 2014, Orlando, Florida, USA, 4-8.05.2014.
 22. KJ. (Witkowska) Napora, D. Schmidl, RM. Werkmeister, L. Schmetterer: Impression cytology in patients with dry eye syndrome. III International Congresss – Controversies in Ophthalmology. Wroclaw, Poland, 17-19.10.2013.
 23. KJ. (Witkowska) Napora, M. Lasta, B. Pemp, RM. Werkmeister, K. Howorka, G. Garhofer, L. Schmetterer: Neurovascular disturbances in the retina as the early sign of retinal pathology among the patients with type 1 diabetes. 13th Euretina Congress, Hamburg, Germany, 26-29.09.2013.
 24. R. Told, S. Palkovits, A. Boltz, KJ. (Witkowska) Napora, D. Schmidl, G. Garhofer, L. Schmetterer: Effect of systemic hyperoxia on retinal oxygen saturation. EVER 2013 Congress, Nice, France, 18-21.09.2013.
 25. A. Boltz, R. Told, S. Palkovits, D. Schmidl, KJ. (Witkowska) Napora, G. Garhofer, L. Schmetterer: Optic nerve head autoregulation during changes in arterial blood pressure. EVER 2013 Congress, Nice, France, 18-21.09.2013.
 26. S. Palkovits, R. Told, A. Boltz, D. Schmidl, K. (Witkowska) Napora, G. Garhofer, L. Schmetterer: Effect of breathing 12% oxygen in nitrogen on retinal blood flow and oxygen saturation. EVER 2013 Congress, Nice, France, 18-21.09.2013.
 27. KJ. (Witkowska) Napora, R. Told, S. Palkovits, S. Kaya, A. Boltz, D. Schmidl, R. Werkmeister, G. Garhöfer, L. Schmetterer: Flicker-induced retinal vasodilatation is not dependent on complement factor H polymorphism in healthy young subjects. EVER 2012 Congress, Nice, France, 10-13.10.2012.
 28. K. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, Z. Mariak: Occurrence of the intraocular lens in eyes with advanced forms of AMD. 15th ESCRS Winter Meeting, Istanbul, Turkey, 18-20.02.2011.
 29. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, Z. Mariak: The Influence Of Cardiovascular Diseases On The Development Of The Dry And Neovascular Forms Of AMD. Asia ARVO 2011, Singapore, 20-23.01.2011.
 30. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, Z. Mariak: Cardiovascular diseases and the development of neovascular form of AMD. Ophthalmology Controversies in Pharmacotherapy and Surgery. Wroclaw, Poland, 18-20.11.2010.
 31. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, Z. Mariak: The influence of cardiovascular diseases on the development of neovascular AMD. EVER 2010 Congress, Hersonissos, Crete, Greece, 6‑9.10.2010. [Published in Acta Ophthalmologica. 88 Sup 246:0, September 2010. Research Conference: 252
 32. KJ. (Witkowska) Napora, EJ. Markowska, I. Obuchowska, Z. Mariak: Solar maculopathy imaging in optical coherence tomography – a patient with a different clinical course in both eyes – case report. Optical Coherence Tomography in Ophthalmology, Bydgoszcz, Poland 30.09‑02.10.2010.
 33. J. Konopinska, KJ. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: The influence of phacoemulsification on anterior chamber depth and angle width in eyes with glaucoma. XXVIII Congress of the ESCRS, Paris, France, 4-8.09.2010.
 34. KJ. (Witkowska) Napora, R. Budrowski, M. Szumiński, A. Bakunowicz-Łazarczyk, Z. Mariak: Using OCT Visante in monitoring treatment of glaucoma by laser iridotomy. Description of two cases. XLIII Congress of Polish Society of Ophthalmology, Warszawa, Poland, 10‑13.06.2010.
 35. KJ. (Witkowska) Napora, M. Szumiński, R. Budrowski, A. Bakunowicz-Łazarczyk, Z. Mariak: Patency laser iridotomy imaging using a method of OCT Visante. XLIII Congress of Polish Society of Ophthalmology, Warszawa, Poland, 10-13.06.2010.
 36. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, T. Łysoń, A. Sieśkiewicz, M. Bień, Zo Mariak, Ze Mariak: Using modern neurosurgery techniques in removing intraorbital foreign bodies – description of two cases. Ophthalmology – new diagnostics – new therapy, Wroclaw, Poland, 28‑30.05.2009.
 37. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, A. Sidorowicz, R. Żywalewski, Z. Mariak: Intraocular and intraorbital foreign bodies in ocular injuries. Ophthalmology – new diagnostics – new therapy, Wroclaw, Poland, 28-30.05.2009.
 38. M. Wojnar, KJ. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: Stroke risk factors in patients with proliferative AMD form. XXIX Symposium Retinologicum, Gdansk, Poland 16-18.04.2009.
 39. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, M. Wojnar, Z. Mariak: Risk factors for exudative age-related macular degeneration development. XXIX Symposium Retinologicum, Gdansk, Poland 16-18.04.2009.
 40. A. Bryl-Przybylska, I. Obuchowska, K. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: Effect of axial length on visual acuity and the presence of degenerative changes in the retina and their extent in patients with myopia. XII Symposium of Section on the Prevention of Blindness and Rehabilitation Partially Sighted, Warszawa, Poland 28-29.11.2008.
 41. A. Bryl-Przybylska, I. Obuchowska, K. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: Blood flow in the vessels of the eye in patients with myopia depending on degeneration of the retina. XII Symposium of Section on the Prevention of Blindness and Rehabilitation Partially Sighted, Warszawa, Poland 28-29.11.2008.
 42. A. Bryl-Przybylska, I. Obuchowska, K. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: Blood flow in the vessels of the eye in patients with myopia, depending on the family occurrence of vision impairment. XII Symposium of Section on the Prevention of Blindness and Rehabilitation Partially Sighted, Warszawa, Poland 28-29.11.2008.
 43. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, A. Sidorowicz, R. Żywalewski, A. Bryl-Przybylska, J. Konopińska, Z. Mariak: Complications after ocular injuries caused by intraocular and intraorbital foreign bodies. XII Symposium of Section on the Prevention of Blindness and Rehabilitation Partially Sighted, Warszawa, Poland 28-29.11.2008.
 44. A. Bryl-Przybylska, I. Obuchowska, K. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: Results of phacoemulsification in patients with myopia. IX International Congress of the Polish Society of Cataract and Refractive Surgeons. Warszawa, Poland, 25-27.09.2008.
 45. J. Konopińska, KJ. (Witkowska) Napora, A. Sawicka, Z. Mariak: The influence of phacoemulsification on the anterior chamber depth and angle width in eyes with glaucoma. IX International Congress of the Polish Society of Cataract and Refractive Surgeons. Warszawa, Poland, 25‑27.09.2008.
 46. KJ. (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, R. Żywalewski, A. Sidorowicz, Z. Mariak: Endophthalmitis as a complication of ocular injuries caused by intraocular foreign bodies. Ophthalmology – new trends in therapy. Wroclaw, Poland, 12-14.06.2008.
 47. I. Obuchowska, KJ. (Witkowska) Napora, Z. Mariak: Intermediate uveitis in sclerosis multiplex – case report. Ophthalmology – new trends in therapy. Wroclaw, Poland, 12-14.06.2008.
 48. I. Obuchowska, K. (Witkowska) Napora: Meningioma of the olfactory groove – case report. II Symposium of Neuroophthalmology and Clinical Electrophysiology, Międzyzdroje, Poland, 14-15.09.2007.
 49. K. (Witkowska) Napora, A. Wołkowicz, R. Żywalewski: The use of imaging in detection and localization of intraorbital foreign bodies and assessment of complications after injuries caused by intraorbital foreign bodies. 2nd International Conference of Students’ Scientific Society for Medical Students and Young Doctors, Bydgoszcz- Chelmno, Poland, April 2004r. Abstract: Academiae Medicae Bydgostiensis 2004, tom XVIII, 34.

Nagrody i granty naukowe:

 1. PhD Grant des Ministeriums für Wissenschaft und Hochschulwesen in Polen für Jahre 2009 – 2011
 2. Kollaborativer Forschungspreis des Rektors der Medizinischen Universität Bialystok für wissenschaftliche Leistungen im akademischen Jahr 2010/2011
 3. ARVO Grant für die Präsentation: (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, Z. Mariak: The Influence Of Cardiovascular Diseases On The Development Of The Dry And Neovascular Forms Of AMD. Asia ARVO 2011, Singapur
 4. Kollaborativer Forschungspreis des Rektors der Medizinischen Universität Bialystok für wissenschaftliche Leistungen im akademischen Jahr 2009/2010
 5. EVER Grant für die Präsentation: (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, Z. Mariak: The influence of cardiovascular diseases on the development of neovascular AMD. EVER 2010 Kongress, Kreta, Griechenland
 6. Kollaborativer Forschungspreis des Rektors der Medizinischen Universität Bialystok für wissenschaftliche Leistungen im akademischen Jahr 2008/2009
 7. Preis für die Präsentation: (Witkowska) Napora, I. Obuchowska, M. Wojnar, Z. Mariak: Risk factors for exudative age-related macular degeneration development. XXIX Symposium Retinologicum, Gdansk, Polen
 8. Erster Preis für die Präsentation: (Witkowska) Napora, A. Wolkowicz, R. Zywalewski: The use of imaging in detection and localization of intraorbital foreign bodies and assessment of complications after injuries caused by intraorbital foreign bodies. 2nd International Conference of Students’ Scientific Society for Medical Students and Young Doctors, Bydgoszcz- Chelmno, Polen